Üniversite Öğrenci Grupları

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ETKİN HIZLI OKUMA KURSU

Üniversite öğrencileri için özel hazırlanmış programımızla hem okuma hem de anlama hızı artacak.

Üniversite öğrencilerinin  seviyelerine uygun okuma metinleri ve bilgisayar destekli  egzersizlerle çalışmalarımızı yapmaktayız.

MEB onaylı Etkin Hızlı Okuma eğitimi veren kurumumuzun eğitim müfredatı bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Etkin hızlı okuma ve sınav teknikleri kursu ile:

Dikkat dağınıklığı azalacak, odaklanma artacak, hızlı ve anlayarak okuma sağlanacaktır.

Derslerinizde ve kariyerinizde kullanacağınız birçok tekniği öğreneceksiniz.

KPSS, ALES, DGS, YDS gibi sınavlarda zamandan kazanacaksınız. 

Başarmak geleceğe sağlam adımlarla yürümek için iyi bir okur olmak gerekiyor.

ETKİN HIZLI OKUMA VE SINAV TEKNİKLERİ KURS İÇERİĞİ

Etkin Hızlı Okuma Bilgiler

Okuma ve Anlama Hızınızın Ölçümü

Etkin Hızlı Okuma Egzersizleri

 • Bilgisayar destekli programlar
 • Çalışma Kitabımız
 • Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, gazeteler, web siteleri, e-posta vb)

Hızlı Okumayı Etkileyen Faktörler

Etkin Hızlı Okuma Sistemi

 • Fotografik Okuma
 • Ön Okuma
 • Hızlı Okuma
 • Detaylı Okuma

İleri Okuma Teknikleri

Esnek Okuma

Tarama Teknikleri

Göz Atma Teknikleri

Seçici Okuma

Etkili gözden Geçirme

 • Not Alma
 • Zihin Haritaları Çıkarma

Amaçlı Okuma

Aktif Okuma

Ana düşünce, yardımcı düşünce, konu tespit etme

LKS, YKS, ALES, DGS, KPSS Paragraf Soruları Çözümlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Sınav Odaklı Dikkat Soruları

Sınavlarda Ön Hazırlık

 • Form Doldurma
 • Soru Köklerini Okuma
 • Şıkları Net Görme
 • Olumlu Olumsuz Soru Köklerini Ayırma
 • Çeşitli Egzersizler
 • Soru Çözümleri

LKS, YKS ( TYT-AYT), ALES, DGS, KPSS grubun ihtiyacına göre belirlenir.

Etkin hızlı okuma kursu sonunda

Göz kasları gelişir, görme alanı genişler.

Metinlere odaklama oranı artar.

Dikkat dağınıklığı azalır.

Kelime dağarcığı artar.

Sınavlarda zamanı kullanmayı öğrenir.

Soru çözümlerinde kendine olan özgüveni artar.

Dikkat ve konsantrasyon seviyeleri yükselir,

Okudukları metinleri daha iyi anlar, daha fazla ayrıntı hatırlar.

Bir metni hangi hızda nasıl okuyacağını kavrar.

Ders çalışırken fotografik bakış, ön okuma, hızlı okuma ve detaylı okuma yaparak başarısını arttırır.